کارتریج هندپیس

کارتریج هندپیس دندان ضروری ترین و ظریف ترین عنصر داخل یک توربین دندانی است. مکانیزم چرخش در آن قرار دارد. علاوه بر این، تنها عنصر متحرک داخل هندپیس نیز هست.


    1

نمایش همه نتایج 22