چاقوی واکس برقی دندان

چاقوی موم دندان به دندانپزشکان و تکنسین های آزمایشگاه اجازه می دهد تا موم را روی مدل های دندانی حک کنند. بنابراین، تبدیل آن به یک ابزار قابل اعتماد که به طراحی ترمیم های غیر مستقیم مانند روکش ها و روکش ها کمک می کند.


    1

نمایش همه نتایج 12