پین مته آزمایشگاه دندانپزشکی

دستگاه دندانپزشکی pindex یک وسیله ضروری برای هر تکنسین آزمایشگاه دندانپزشکی است. این تنها روش قابل اعتماد برای سوراخ کردن کانال های کوچک در یک مدل دندانپزشکی برای استفاده از سیستم pindex است.


    1

نمایش همه نتایج 11