پلاگر ریشه

پلاگین اندو به دندانپزشک اجازه می دهد تا تکنیک تراکم عمودی یا تراکم را به طور موثر انجام دهد.


    1

نمایش همه نتایج 2