واحد مکش آئروسل خوراکی

واحد ساکشن آئروسل کلینیک دندانپزشکی بخش مهمی از یونیت دندانپزشکی است که هدف آن برداشتن تمام مایعات ناخواسته مانند خون، بزاق، غبار آب و گرد و غبار در خارج از دهان در طول اقدامات دندانپزشکی است. این به این معنی است که مقدار آن را کاهش می دهد. از این رو، بار باکتریایی در محیط عمل دندانپزشکی وجود دارد و خطر بالقوه آلودگی متقاطع بیماری زا را در کارکنان پزشکی و دندانپزشکی و بیماران کاهش می دهد.


    1

نمایش همه نتایج 7