واحد شبیه سازی دندانپزشکی

یک شبیه ساز دندانپزشکی به دانشجویان دندانپزشکی این امکان را می دهد که تمرین کنند و یاد بگیرند که چگونه روش های مختلف را قبل از انجام آنها روی یک بیمار واقعی انجام دهند.    1

نمایش همه نتایج 20