دستگیره دندانپزشکی

هندپیس دندانی یک وسیله مکانیکی دستی است که در روش های مختلف دندانپزشکی رایج مانند کاهش پوسیدگی، پولیش، دندانپزشکی زیبایی و اصلاح پروتز استفاده می شود.نمایش 1 28 نتایج 236