هندپیس توربین دندان

هندپیس توربین دندانی پر استفاده ترین وسیله دندانپزشکی است. این می تواند به راحتی پوسیدگی را از بین ببرد و برای آماده سازی دندان استفاده شود. بافت های دندان سخت و مقاوم هستند. بنابراین، دستگاهی که به همان اندازه قوی باشد و بتواند آنها را برش یا آسیاب کند، برای درمان آنها ضروری است. اگرچه پوسیدگی دندان بافت‌های پوسیده دندان را نرم می‌کند، اما تمیز کردن و برداشتن آن‌ها همچنان سخت است. با این حال، یک هندپیس توربین دندانی به دندانپزشک اجازه می دهد تا به درستی و کارآمد بافت های آسیب دیده را درمان کند. با قرار دادن الماس یا تاری کربن در آن، دندانپزشک می تواند به راحتی هر گونه بافت آسیب دیده را جدا کرده و آماده سازی دندان لازم را برای ترمیم بعدی انجام دهد.نمایش 1 28 نتایج 38