نگه دارنده فرز دندان

بلوک های فرز دندان ابزار مناسبی برای سازماندهی و نگهداری فرزها در مطب دندانپزشکی هستند.


    1

نمایش همه نتایج 2