میکرو موتور پولیش

میکرو موتور دندانی یک قطعه از تجهیزات ضروری در مطب و آزمایشگاه دندانپزشکی است. این به پزشک اجازه می دهد تا ترمیم ها را صیقل دهد و بسیاری از روش های دیگر را انجام دهد.


    1

نمایش همه نتایج 14