میکرو موتور دندانپزشکی

Dental Micro Moto برای آزمایشگاه دندانپزشکی یک ابزار کلیدی و یکی از متداول ترین دستگاه های مورد استفاده برای هر آزمایشگاه است. موتورها برای کار بر روی مدل‌های ترمیمی، ابزارهای تکمیل و پرداخت و قطع کردن اسپروها از جمله فعالیت‌های دیگر طراحی شده‌اند.نمایش 1 28 نتایج 43