میکرو اپلیکاتور دندانپزشکی

یک میکرو براش دندان به دندانپزشکان کمک می کند تا موفقیت ترمیم باندینگ را تضمین کنند، زیرا به آنها اجازه می دهد سطح کوچک هر دندان را با چسب آغشته کنند.


    1

نمایش یک نتیجه