مورد نگهداری هندپیس

نگهداری از هندپیس برای عمر طولانی مدت بسیار مهم است. سیستم کارکرد آسان به هر پزشک دندانپزشکی اجازه می دهد تا هندپیس را در کمترین زمان به طور موثر و کامل تمیز کند.


    1

نمایش همه نتایج 3