موتور برق دندانپزشکی

موتور الکتریکی دندانپزشکی یک نسخه پیشرفته از میکروموتورهای هوا محور سنتی است. کنترل بیشتری را به دندانپزشک ارائه می دهد و امکان درمان با کیفیت بالاتر را فراهم می کند.


    1

نمایش همه نتایج 20