مفصل کننده دندان

یک مفصل کننده دندانی به دندانپزشک اجازه می دهد تا انسداد خارج از دهان بیمار را تجزیه و تحلیل کند. این دستگاه قابل اعتماد می تواند حرکات فک را زمانی که مدل های دندانی در آن قرار می گیرد تقلید کند.


    1

نمایش همه نتایج 5