میکسر ژل آگار دنتال

میکسر آگار دندان به دندانپزشکان امکان می دهد قالب های دندانی را گرفته و مدل های دندانی تکراری ایجاد کنند.


    1

نمایش همه نتایج 6