لیزر دایود دندان

لیزر دایود دندان به دندانپزشک اجازه می دهد تا بافت های نرم دهان را با دقت بیشتر و کنترل خونریزی برش دهد یا روی آن کار کند.


    1

نمایش همه نتایج 4