لوپ دندان با نور LED

لوپ های دندان با نور از کاربردی ترین ابزاری هستند که در اختیار دندانپزشک قرار می گیرد. آنها فراتر از حداکثر کردن تصویر هستند زیرا نور LED به دندانپزشک اجازه می دهد حتی واضح تر ببیند.


    1

نمایش همه نتایج 5