قلاب ارتودنسی

یک قلاب ارتودنسی چین دار به دندانپزشک اجازه می دهد تا دستگاه های مختلف را در مواقعی که نمی توان آن را روی براکت انجام داد، به سیم کمانی متصل کند.


    1

نمایش یک نتیجه