فرز پولیش دندان

فرزهای پولیش دندان به دندانپزشک اجازه می دهد تا روی هر ترمیم یک روکش بسیار طبیعی ایجاد کند و دندان را براق و صاف نشان دهد.


نمایش 1 28 نتایج 32