فرز فرز دندان

فرزهای فرز دندان یکی از عناصر اصلی هر عمل دندانپزشکی دیجیتال هستند زیرا آنها مسئول سنگ زنی بلوک مواد هستند.


    1

نمایش همه نتایج 6