فایل های ریشه

فایل های ریشه، ضروری ترین ابزاری هستند که دندانپزشکان برای انجام درمان های ریشه به آن نیاز دارند. آنها به دندانپزشک اجازه می دهند تا داخل کانال ریشه را شکل دهد و آن را آماده پر کردن با گوتاپرکا بگذارد.


    1

نمایش همه نتایج 7