سیستم تزریق دندان مصنوعی

یک دستگاه پروتز قابل انعطاف به تکنسین های دندان اجازه می دهد تا پروتزهای موقت بسازند. این پروتزها به سرعت ساخته می شوند و سلامت دهان و دندان بیماران را در زمانی که منتظر پروتز قطعی هستند بهبود می بخشد.


    1

نمایش همه نتایج 10