سندبلستر دندان

سندبلستر دندان به تکنسین های آزمایشگاه کمک می کند تا ترمیم های بسیار صیقلی تولید کنند. همچنین چسبندگی ترمیم شده به دندان را بهبود می بخشد.


    1

نمایش همه نتایج 21