سد لاستیکی دندان

یک بند لاستیکی دندان هنگام انجام ترمیم کامپوزیت یا درمان ریشه از ناحیه کار در برابر بزاق محافظت می کند.


    1

نمایش همه نتایج 3