دوربین داخلی

دوربین داخل دهانی یک دستگاه ساده و در عین حال موثر است. همانطور که از نام آن پیداست، یک دوربین کوچک است که دندانپزشکان می توانند آن را در داخل دهان قرار دهند تا دندان ها، لثه ها و سایر بافت ها را معاینه کنند.نمایش 1 28 نتایج 40