دستگاه پرتابل اشعه ایکس دندان

دستگاه پرتابل اشعه ایکس دندان به پزشکان این امکان را می دهد که از بیمار در هر مکانی عکسبرداری کنند.


    1

نمایش همه نتایج 10