دستگاه واکس دندان

اپیلاسیون الکتریکی آزمایشگاه دندانپزشکی به دندانپزشکان و تکنسین های آزمایشگاه کمک می کند تا واکس های دندانی را تراشیده و شکل دهند.    1

نمایش همه نتایج 19