دستگاه پرتو ایکس داخل دهانی سیار

دستگاه اشعه ایکس دندان یک دستگاه مشاوره ضروری است که دندانپزشک باید برای عکسبرداری از دندان های بیمار با اشعه ایکس داشته باشد.


    1

نمایش همه نتایج 4