کوپلر سریع

کوپلر هندپیس دندانی به اندازه کارتریج داخل دستگاه حیاتی است. وظیفه انتقال هوا و آب از طریق هندپیس را بر عهده دارد.


    1

نمایش همه نتایج 9