تریمر مدل دندانپزشکی

تریمر مدل دندانی دستگاهی است که به پزشکان اجازه می دهد تا مدل های دندانی کامل با لبه های صاف و صاف را بدست آورند.


    1

نمایش همه نتایج 16