تراش برش دندان

تراش دندان به دندانپزشکان و تکنسین‌های آزمایشگاه اجازه می‌دهد تا هرگونه جزئیات مربوط به ترمیم‌ها و پروتزهای غیرمستقیم را صیقل داده و آن را تعمیر کنند. این دستگاه عالی برای دستیابی به سطوح با کیفیت بالا و سطوح صاف است.


    1

نمایش همه نتایج 6