اسکنر صفحه فسفر

یک اسکنر صفحه فسفر دندان به دندانپزشکان اجازه می دهد تا به راحتی اشعه ایکس دیجیتال را پردازش کنند.


    1

نمایش همه نتایج 6