ضدعفونی کننده حرارت خشک دندان

استریل کننده حرارت خشک دندان روش سنتی است که در مطب های دندانپزشکی برای اطمینان از حذف کامل باکتری ها از ابزار استفاده می شود.


    1

نمایش همه نتایج 4