اجکتور بزاق

اجکتور بزاق دندان، بزاق و آب را از حفره دهان جذب می کند و از پر شدن مایعات دهان جلوگیری می کند.


    1

نمایش یک نتیجه