آچار گشتاور کاشت

آچار گشتاور ایمپلنت دندان به دندانپزشک اجازه می دهد تا اطمینان حاصل کند که گشتاور مناسب بر روی تمام عناصر قابل تنظیم ایمپلنت دندان اعمال می شود.


    1

نمایش همه نتایج 3