آسانسورهای کشیدن دندان

از آسانسورهای دندانی در طی مراحل کشیدن دندان استفاده می شود. آنها اهداف متعددی دارند اما عمدتاً برای شل کردن دندان ها قبل از استفاده از فورسپس دندان استفاده می شوند.


    1

نمایش همه نتایج 4