آرچ وایر ارتودنسی NITI

آرچ وایر ارتودنسی یکی از ضروری ترین عناصر ارتودنسی سنتی است. آنها گشتاور را به دندان ها اعمال می کنند تا آنها را به موقعیت مورد نظر منتقل کنند.


    1

نمایش همه نتایج 3